Jak testować maszyny

Aby testować maszyny podczas eRobocze SHOW należy się zapisać korzystając z formularza online.  Testujący operatorzy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.